Coriolis massflödesmätare
Dessa flödesmätare, som ibland kallas massflödesmätare, verka genom att leda vätskor eller gaser genom oscillerande eller vibrerande rör och mäter hur mycket den passerande vätskan eller gasen får röret att vrida.

Amplituden hos rörets twist är i en direkt korrelation till massflödeshastigheten hos vätskan som passerar genom denna.

Coriolis massflödesmätare är kända för exakta noggrannhet. Till exempel, har Brooks Quantim Coriolis massflödesmätare en repeterbar hastighet av plus eller minus 0,05% eller ± 0,5 x (noll stabilitet / flödeshastighet) x 100% av hastigheten, vilket är störst.

Detta gör Coriolis massflödesmätare till ett utmärkt alternativ när repeterbar noggrannhet är ett måste. Det är viktigt att poängtera att dessa mätare kan vara mer exakta vid mätning av vätskor än gaser.

 

Dessa mätare är pålitliga, noggranna och kan användas i sanitära applikationer. Till skillnad från volymbaserade flödesmätare, de mäter flödet direkt.

Den största nackdelen med dessa mätare brukar vara att de har en hög initial kostnad, men ofta har de en lägre total ägandekostnad över tid.