Differenstrycksmätare
I processtyrning finns det många uppmätta variabler.

Generellt faller de flesta under kategorierna tryck, temperatur, nivå, och flöde.

Instrument för att mäta dessa variabler tillåter systemoperatörer att övervaka tillståndet och förflyttning av vätskor och gaser.

Differentialtryckmätare är allmänt erkända som den omfattande tryckmätaren. De används i filtrering, flöde och nivå.

Differentialtryckmätare kan kraftigt minska operatörsfel, förbättrad processeffektivitet, skydda dyr utrustning, minskad utbildning, och minska tiden för underhåll.

Hur fungerar Differentialtryckmätare?

Till skillnad från standardtryckmätare, som mäter trycket från en enda punkt i ett system så mäter diffentialtryckmätaren trycket vid två punkter och visar tryckskillnaden mellan dessa två punkter på en enda gång. Det uppmätta trycket kan vara 115 PSI innan ett filter och 100 PSI efter filtret, vilket gör att diffentialtryckmätaren kan läsa skillnaden, som är 15 PSI, avses AS15 PSI avvikelsen. Som representerar en 15 PSI tryckfall som förorsakas av filtret.