Typer av flödesmätare
Vätskeberörande flödesmätare

Kugghjulsmätare

Kuggjhulsmätaren används främst vid mätning av t ex högviskösa tryckerifärger, smörjoljor, eldningsoljor, klarlacker, lösningsmedel och mycket mer.

Mätarna har en extremt hög mätnoggrannhet, bättre än ±0,3 % över hela flödesområdet. Kugghjulsmätare finns i många olika utformanden och passar till de flesta enheterna. Repeternoggrannhet är bättre än ±0,1 % och flödesområdet är från 0,001 till 700 l/min.

Paddelhjulsmätare

Med ett skovelhjul utrustat med magneter som roterar förbi sensor så är flödesmätaren anpassad för att noggrant mäta och dispensera förutbestämda volymer av vatten eller andra föreningar. Dessa flödesmätare är även kända som insättningsflödesmätare. De har relativt hög noggrannhet för låg kostnad och vissa insättnings versioner är även enkla att installera.
Skovelhjul flödesmätare fungerar bäst med rena vätskor. Partiklar kan hindra paddeln från att spinna rätt. Paddelhjulsmätaren erbjuder snabb responstid och är lätta att underhålla. 

Flödesmätare Ovalhjul

Används både för lågviskösa och högviskösa vätskor. Ovalhjulen består av tvåtandade precisions ovala hjul.

De används för att mäta den volumetriska flödeshastigheten av vätskor och kondenserade gaser i den kemiska och petrokemiska industrin, i mineraloljan industrin, inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Flödesmätare Rotor

Används inom flera olika områden, från vatten till kemi.

Turbinflödesmätare

Turbinflödesmätare har brett användningsområde som exempelvis för vätskor med låg viskositet, t.ex vatten, vattenlösningar, lösningsmedel, eldningsolja, bränslen, kemikalier och flytande gaser. De är även vanliga inom alla typer av rena vattenlösningar och applikationer inom livsmedel, läkemedel, papper och cellulosaindustrier samt lösningsmedel och drivmedel.

Turbinflödesmätare använder den mekaniska energin hos vätskan för att rotera upp en vindsnurra i flödesströmmen. Bladen på rotorn är vinklade för att omvandla energi från flödesströmmen till rotationsenergi . Rotoraxeln snurrar på lager. När vätskan rör sig snabbare, snurrar rotorn proportionellt snabbare. Turbinflödesmätare utgör nu 7% av världsmarknaden.

Vippskivemätare

Vippskivemätare används framförallt för lågviskösa vätskor.

Svävkroppsmätare

Detta är en enklare typ av flödesmätare som består av en kropp som lyfts upp av flödet i ett koniskt rör och kan mäta rena vätskor och gaser. De är relativt billiga. Svävkroppsmätare har utvecklats med elektronik och kan kopplas in för avläsning av flödet i en övervakningscentral hos en processanläggning.

Lamell flödesmätare

Används för mätning av vatten, syror,  fett, saltlösningar och pe­tro­kemiska produkter

Skruv flödesmätare

Skruvflödesmätare används för högviskösa vätskor, t.ex tjockolja, lim och tätningsmaterial, polyuretan, polymer, tunga eldningsoljor och andra högviskösa medier inom bland annat petrokemiska industrier.

diagram

Utanpåliggande flödesmätare

utanpåliggande flödesmätare

Magnetiska flödesmätare

Magnetiska flödesmätare använder Faradays lag för elektromagnetisk induktion för att bestämma flödet av vätskan i ett rör. I en magnetisk flödesmätare uppstår ett magnetiskt fält som kanaliseras in i vätskan som strömmar genom röret. Följande Faradays lag, kommer flödet av en ledande vätska genom magnetfältet orsaka en spänningssignal som skall avkännas av elektroder placerade på flödesrörväggarna. När vätskan rör sig snabbare, genereras mer spänning. Faradays lag anger att den spänning som alstras är proportionell mot förflyttningen av den strömmande vätskan. Den elektroniska sändare behandlar spänningssignalen för att bestämma vätskeflödet.

I kontrast med många andra flödesmättekniker, producerar magnetisk flödesmätare signaler som är linjära med flödet. Även om magneten inte är optimal kan de användas utan att offra noggrannheten. De representerar cirka 23% av alla flödesmätare som säljs.

Användningsområden är vatten / avloppsvatten industri, kemisk, mat och dryck, olja och gas (mest för processer), kraft, massa och papper, metaller och gruvdrift, och läkemedel.

Mikrovåg flödesmätare

Mikrovågsflödesmätaren använder två åtskilda mikrovågssensorer placerade längs en vätskans flödesbana. Varje sensor innefattar en mikrovågskavitet med en frekvens av resonans beroende på den statiska trycket hos vätskan vid sensorns platser. Resonanssvaret hos varje formrum med avseende på en variation i trycket hos den övervakade vätskan representeras av en motsvarande elektrisk utsignal, som kan kalibreras till en direkt tryckläsning. Tryckfallet mellan givarplaceringar korreleras sedan som ett mått på vätskehastigheten.

De enskilda sensorhåligheterna är strategiskt placerade utanför banan för vätskeflödet och är utformade för att ge resonans i två distinkta frekvenslägen som ger ett mått på temperaturen såväl som tryck. Kopplingstemperaturen kan sedan användas vid korrigering för trycksvaren från mikrovågskaviteten stött på grund av temperaturväxlingar .

Termiska insticksmätare

Termiska massflödesinstrument för laboratorie- och produktionstillämpningar

Termiska flödesmätare använder de termiska egenskaperna hos vätskan för att mäta flödet av vätskan som strömmar. En förutbestämd mängd av värme tillförs via värmaren till den strömmande vätskan. Den resulterande temperaturökningen mäts av en temperatursensor uppströms. Temperaturökningen beror på de termiska egenskaperna hos vätskan och flödeshastigheten.

När väl de termiska egenskaper är kända kan sedan massflödeshastigheten beräknas genom instrumentet.

Termiska massflödesmätare erbjuder en pålitlig och driftsäker metod för att mäta massflöde för vätska.

Ultraljudsmätare

Lämpar sig för mätning av rena vätskor utan partiklar i flertalet metall och plaströr. Ultraljudsmätare finns för både fasta och portabla applikationer.

Processcenter har denna formen av ultraljudsmätare.